Marek Lutek
Arteterapia
Terapia przez sztukę zyskuje coraz większą popularność  Różne formy szeroko rozumianej arteterapii stają się już nie tylko ciekawostką
dla nielicznych, ale są coraz częściej dostrzegane i - co cieszy - poważnie traktowane przez specjalistów z innych dziedzin. Otwiera to
możliwości szerszej współpracy, w których arteterapeuci, muzykoterapeuci ispecjaliści innych form terapii przez sztukę mogą stanowić
integralną i istotną wartość.

Muzykoterapia
Muzykoterapia to dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z
różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Obecnie jest to dziedzina oparta na podstawach naukowych, w
której muzykoterapeuta w procesie kształcenia musi przyswoić wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych. Podstawowym środkiem
oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Muzykoterapia jest
metodą postępowania, wielostronnie wykorzystującą wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. Muzykoterapia jest
jedną z odmian arteterapii.

Poniżej kilka przykładowych utworów napisanych na specjalne zamówienie klientów walczących z różnymi dolegliwościami.
Zagraj
               Home