Arteterapia
Terapia przez sztukę zyskuje coraz większą popularność  Różne formy szeroko rozumianej arteterapii stają się już nie tylko ciekawostką dla nielicznych, ale są coraz częściej dostrzegane i - co cieszy - poważnie traktowane przez specjalistów z innych dziedzin. Otwiera to możliwości szerszej współpracy, w których arteterapeuci, muzykoterapeuci i specjaliści innych form terapii przez sztukę mogą stanowić integralną i istotną wartość.

Muzykoterapia
Muzykoterapia to dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Obecnie jest to dziedzina oparta na podstawach naukowych, w której muzykoterapeuta w procesie kształcenia musi przyswoić wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych. Podstawowym środkiem
oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Muzykoterapia jest metodą postępowania, wielostronnie wykorzystującą wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. Muzykoterapia jest jedną z odmian arteterapii.
Ból głowy - spróbuj - posłuchaj i ciesz się !
Dostrój się do stanu zdrowia. Każdy jest dźwiękiem, częstotliwością, to nasza natura. Wibrujemy jak instrumenty dostrajając się do warunków zewnętrznych, świata ludzi, a nawet własnych partnerów życiowych. Od nas zależy więc czy jesteśmy zestrojeni i zharmonizowani ze światem zewnętrznym i samym sobą, czy też nie.
Utw
ór powstał w 2017 roku, a film zrealizowany w lutym 2019 roku. Zapraszam na www.marucii.pl
               Home